top of page
LISstarý.jpg
LISoprnový.jpg

HISTORIE SKLEPA

 

Nejstarším známým majitelem zdejšího vinohradu byl od roku 1713 varhaník z farního kostela sv. Jiří František Weniger. Po jeho smrti držela vdova Sibyla Wenigerová "půl achtle vinohradu, jenž jest krajina vedle cesty k sv. Rochu vedoucí a vedle Martina Bumbalíka oboustranně ležící."

10. září 1749 se mluví o smlouvě, v níž jsou poprvé zmínky nejen o půl achtlu vinohradu, ale i o sklepě, búdě a příslušenství "v Dolní hoře Mařatskej, jež slove Krajina".

V roce 1759 odkoupil vinohrad se sklepem a búdou za 435 zl. František Preitschoft, jeden z nejbohatších měšťanů v Uherském Hradišti.

Podle kupní smlouvy z 6. října 1807 odkoupil půl vinohradu spolu se sklepem, lisovnou a veškerým vinařským zařízením magistrální rada František Holl (primátor města v letech 1825 – 1830). Na nemovitosti postupně vzrůstaly různé pohledávky, takže sklep v roce 1863 připadl do zástavy Terezii Králíkové.

Roku 1866 byl uskutečněn převod majetkového práva se všemi závazky na majora Františka, rytíře z Coll, který zaplatil za nemovitost částku 911 zl.

V roce 1878 odkoupil vinný sklep s vinohradem Johann Müller. Od té doby je zdejší vinný sklep dědictvím rodiny.

V roce 1891 se majitelkou stala Anna Müller, rozená Weiner. Dle odevzdávací listiny ze dne 6. dubna 1925 bylo vloženo právo vlastnické Hildegardě Vyhlídové z Uherského Hradiště.

Podle odstupní smlouvy ze dne 29. března 1957 nabyl tuto nemovitost JUDr. František Vyhlíd a po něm zdědil vinný sklep jeho syn Petr Vyhlíd, který začal v roce 1989 s rozsáhlou rekonstrukcí po předchozím havarijním stavu a vdechl sklepu současnou podobu.

V domě je malá rodinná vinárna U Lisu s překrásným předsklepím a historickým sklepem, kterou nyní provozuje zeť Pavel Vaďura.

 

Vinný sklep U Lisu láká své návštěvníky při vstupu do mařatických vinohradů k posezení u dobrého moravského vína.

Dům je nemovitou kulturní památkou, číslo ÚSKP 22771/7-3493.

LISoprava.jpg
LISoprava2.jpg
ULISUpamátka.jpg
ULISUpamátka2.jpg
DůmzruinyULISU.jpg
ULISUPetrVyhlíd.jpg
bottom of page